124 Views

Kto może wykorzystać działkę na cele budowlane

nieruchomosci (62)Przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych konieczne jest wypełnienie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wielu inwestorów nie wie, że aby móc złożyć takie oświadczenie nie trzeba być właścicielem nieruchomości. Działkę do celów budowlanych może wykorzystać każdy kto posiada zgodę właściciela na jej zabudowanie. Zgoda taka musi być wydana w formie pisemnej, gdyż inwestor oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania na cele budowlane składa pod rygorem odpowiedzialności karnej. Przykładowo – jeśli działką, która ma zostać wykorzystana do budowy zjazdu jest droga publiczna, zgoda na jej wykorzystanie często jest wydawana w decyzji na lokalizację zjazdu. Warto także wiedzieć, że urząd (przeważnie starostwo powiatowe) nie ma prawa żądać od inwestora dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania działką. Oznacza to, że inwestor powinien mieć taką zgodę, ale nie musi jej składać do urzędu. Wszelkie żądania urzędu w tej kwestii są bezprawne.

Podobne tematyczne wpisy:

About the author:
Has 133 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top